lesrooster Judo010

Judo Rotterdam-Overschie

We streven naar een veilige leeromgeving en om deze reden proberen we de groepen zo klein mogelijk te houden. Daarentegen zijn te kleine groepen financieel niet behapbaar voor de vereniging. Er zal dus altijd een afweging worden gemaakt tussen optimale grote en financiële haalbaarheid. Omdat het verloop in de verschillende groepen groot is, is het lesrooster aan verandering onderhevig. Veranderingen in het rooster hebben gevolgen voor de trainingstijden van de judoka en vragen enige flexibiliteit. Daar we de impact begrijpen zullen we deze veranderingen zo min mogelijk laten gebeuren.

De leeftijdsindeling is een richtlijn. De ene 9 jarige judoka is de andere niet. Om deze reden is het advies van de judotrainer leidend. Deze zal in overleg met de andere trainers de ouders adviseren. Overstappen naar een volgende groep gebeurd altijd in overleg met de judotrainer.

Het rooster

Woensdag

judoka’s van 5 tot 7 jaar 17:30 tot 18:30
judoka’s van 7 tot 10 jaar 18:30 tot 19:30
judoka’s van 10 tot 16 jaar 19:30 tot 20:30

Vrijdag

judoka’s van 5 tot 9 jaar 18:00 tot 19:00
judoka’s van 9e tot 14 jaar 19:00 tot 20:00
judoka’s van 14 tot 99 jaar 20:00 tot 21:00 

Let op!! Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen zullen de lessen komen te vervallen.