lesrooster Judo010

We streven naar een veilige leeromgeving en om deze reden proberen we de groepen zo klein mogelijk te houden. Daarentegen zijn te kleine groepen financieel niet behapbaar voor de vereniging. Er zal dus altijd een afweging worden gemaakt tussen optimale grote en financiële haalbaarheid. Omdat we als jonge vereniging met een snel groeiend aantal leden zitten is het lesrooster aan verandering onderhevig. Veranderingen in het rooster hebben gevolgen voor de trainingstijden van de judoka en vragen enige flexibiliteit. Daar we de impact begrijpen zullen we deze veranderingen zo min mogelijk laten gebeuren.

De leeftijdsindeling is puur een richtlijn. De ene 9 jarige judoka is de andere niet. Om deze reden is het advies van de hoofdtrainer leidend. Deze zal in overleg met de andere trainers de ouders adviseren. Overstappen naar een volgende groep gebeurd altijd in overleg met de hoofdtrainer.

Het rooster

Dinsdag

judoka’s van 10 tot 16 jaar 19:00 tot 20:00
judoka’s vanaf 16 jaar 20:00 tot 21:00

Woensdag

judoka’s van 5 tot 7 jaar 17:30 tot 18:30
judoka’s van 7 tot 10 jaar 18:30 tot 19:30

Vrijdag

judoka’s van 5 tot 7 jaar 17:30 tot 18:30
judoka’s van 7 tot 10 jaar 18:30 tot 19:30
judoka’s van 10 tot 16 jaar 19:30 tot 20:30 

Let op!! Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen zullen de lessen komen te vervallen.