Lesrooster

klik hier

Algemene voorwaarden

LEES HIER

Algemene informatie

lees hier

Wedstrijdjudo

klik hier

Missie

Een omgeving creëren waarin samenwerking vanuit een krachtig zelf ontwikkeld wordt.

Visie

Judo010 gelooft dat het beoefenen van judo in de breedste zin van het woord een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de mens en zijn omgeving.

Seiryoku Zenyo

Door het principe “Seiryoku Zenyo” toe te passen in de judolessen zal de judoka leren omgaan met weerstanden van buitenaf die de judoka uit balans proberen te brengen. De judoka leert zijn eigen kracht herkennen maar bovenal hoe hij deze kracht in positieve zin kan gebruiken om daarbij zijn eigen balans in stand te houden.

Yita Kyoei

Door de toepassing van het principe “Yita Kyoei” leert de judoka het belang van samenwerking. Hij doet zijn best te leren ten einde iemand anders zo goed als mogelijk te kunnen helpen groeien.

Toe aan een nieuw judopak? 

Het Team van Judo010

Ons team bestaat uit de bestuursleden, wedstrijdsecretariaat,  judoleraren en coaches

Ina Wernsen

Voorzitter

Ina is voorzitter van de vereniging. Ze draagt zorg voor een juiste uitvoering van het beleidsplan. Ina is moeder van een Jeugdjudoka


voorzitter@judo010.nl

Wichard Hulsbergen

Penningmeester

Wichard draagt zorg voor de financiele zaken. Hij is vader van 2 jeugd judokas


penningmeester@judo010.nl

Anneloes Vreeze

Secretaris

Anneloes is secretaris van de vereniging. Ze is het contactpersoon van de vereniging. Anneloes is moeder van een Jeugdjudoka


secretaris@judo010.nl

Paul de Graaf

Algemeen Lid

Paul is algemeen bestuurslid. Hij staat het bestuur bij waar nodig. Paul is zelf ook actief judoka (1e kyu) en vader van een jeugd judoka


info@judo010.nl

Renata Willems

Wedstrijd-secretariaat

Renata verzorgt alle adminstratieve zaken rondom het wedstrijdjudo. Ze is moeder van 2 jeugd judokas


wedstrijdzaken@judo010.nl

Nick Peperkoorn

Trainer / Coach

In 2015 richtte Nick Judo010 op. Hij is 3e dan en judoleraar B (niveau 4 KSS NOC-NSF) Nick verzorgt de lessen op vrijdag.


trainer@judo010.nl

Dianne Stolk

Trainer / Coach

Dianne is judoleraar A (niveau 3 KSS NOC-NSF). Zij is zelf 3e dan judo en verzorgt de judolessen op woensdag